top of page

Palvelun käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Palvelun käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Nämä käyttöehdot sääntelevät Life Alliancen ylläpitämän palvelun ja www-alustan käyttöä. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen palvelun käyttöehdot ja sitoutuneen niitä noudattamaan, kun käyttäjä saapuu Life Alliancen www-sivustolle ja käyttää Life Alliancen palveluja.

Palvelu

Ajan varaaminen edellyttää chat-palvelun käyttöä. Palvelu ei vaadi rekisteröitymistä. Tiedot toimitetaan paikkakunnan mukaan lähimmälle terveysagentille, joka ottaa yhteyttä mahdollisimman pian sähköpostitse tai puhelimitse. Terveysagentin kanssa pääset keskustelemaan sinulle lähetettävän etälinkin kautta. Peruuttamattomasta ajasta pidätämme oikeuden periä käyntipalkkion suuruisen maksun. Käyttämällä Life Alliancen palveluja suostut tietojesi tallentamiseen terveysagentin omiin rekistereihin. Jokainen terveysagentti toimii yrittäjänä tai kevytyrittäjänä ja huolehtii oman yrityksensä velvollisuuksista. Käyttämällä Life Alliancen palveluja annat suostumuksen siihen, että terveysagentti etsii verkostostaan apua vaivoihisi avaten terveystietojasi luvallasi myös muille auttajille. Haluamme, että saat parasta mahdollista apua laajasti eri alojen asiantuntijoilta.  

Vastuun rajoitus

Life Alliance päivittää ja kehittää www-palvelua sekä omia verkkopalveluitaan tarpeen mukaan ja pyrkii siihen, että palvelu toimii virheettömästi ja nopeasti. Life Alliance ei kuitenkaan takaa verkkopalveluidensa virheettömyyttä tai saatavuutta. Life Alliance ei myöskään vastaa vahingosta, välillisestä tai välittömästä, joka käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu internet –ajanvarauksen tai muiden verkkopalveluiden käyttämisestä.

Life Alliance ei vastaa internet -ajanvarauksen mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen, päivitysten, kehitysversioiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä vastaa vahingosta, joka voi johtua Life Alliancen internet –ajanvarauksen toiminnasta tai toimimattomuudesta. Life Alliance ei vastaa käyttäjien tietoliikenneyhteyksien toiminnasta eikä anna tietoliikenneyhteyksien toimintaa tai asennusta koskevia ohjeita.

Henkilötietojen käsittelyn ehdot on päivitetty 1.1.2022

Verkkosivujen käyttämisen yhteydessä käyttäjistä ei ylläpidetä rekisteriä.

Käyttäjän ottaessa verkkosivun välityksellä tai sen sisältämässä aineistossa mainittujen yhteystietojen avulla yhteyttä, käyttäjästä tulee asiakas ja tällöin käyttäjän henkilötietoja saatetaan rekisteröidä Life Alliancen ylläpitämään verkkosivuista erillään olevaan asiakasrekisteriin.

Tällaisen asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen rekisteröinnin ja käsittelyn periaatteet ja toimintatavat ovat saatavissa erikseen pyydettäessä. Henkilötietolain tarkoittamaa tarkastusoikeutta koskeva yhteydenotto tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna ja se tulee toimittaa osoitteella: Life Alliance / Martinkatu 3, Turku.

Tällä verkkosivustolla ei käytetä evästeitä eikä sivustolla vierailijoita lähestytä markkinointitarkoituksessa. 

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Life Alliance voi milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja ilman eri ilmoitusta. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan muutoksen yhteydessä määrättynä ajankohtana. Verkkosivujen käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä verkkosivuja. 

HENKILÖASIAKKAIDEN TIETOSUOJASELOSTE 
Tämä tietosuojaseloste koskee henkilöasiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja sekä rekisteröidylle että Life Alliance verkostoon kuuluville asiantuntijoille, hoitajille, lääkäreille ja terapeuteille, jotka jäljempänä ovat yhteyshenkilöitä. 
Rekisterinpitäjä 
Life Alliance Skandinavia
Yhteystiedot
Life Alliance Skandinavia asiakasrekisteri on yhteiskäytössä Life Alliancen verkostoon kuuluvien asiantuntijoiden, hoitajien, lääkäreiden ja terapeuttien kesken, jotka toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina tai erillisten yritysten kautta palveluntuottajina. 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperusteet 
Noudatamme henkilötietoja käsitellessä lakia, hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa sekä varovaisuutta. Toimimme niin, että rekisteröidyn henkilötietoja, yksityiselämän suojaa tai muita perusoikeuksia ei loukata. 
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:
a) Life Alliance Skandinavia asiakasrekisteri: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika
b) Life Alliance Skandinavia markkinointi- ja viestintärekisteri: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite
Keräämme rekisteröidyiltä vain palvelujen ja tuotteiden käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisia ja olennaisia tietoja ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Palvelun tai tuotteen käyttötarkoitus määrittää sen, minkälaista tietoa asiakkaista kerätään missäkin tilanteessa, kuten:
a)    Asiakaspalveluun
b)    Yhteydenottoa varten asiakassuhteeseen ja sen hoitamiseen liittyviä tietoja
c)    Oman toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, hallintaan, seurantaan ja raportointiin, laadun varmistamiseen sekä tietojohtamiseen
d)    Palautteiden tai selvityspyyntöjen käsittelyyn
e)    Laskutusta ja perintää varten perustuen asiakkaan ja Life Alliance Skandinavian väliseen sopimukseen
f)    Arvontoihin, kilpailuihin tai vastaavanlaisiin kampanjoihin osallistumisen mahdollistamiseen ja näiden hallinnointiin

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.
Henkilötietoihin on pääsy vain yhteyshenkilöillä siltä osin kuin se on asiakassuhteen kannalta tarpeellista.
Henkilötiedot suojataan niin, että tietoihin pääsy, luovuttaminen, hävittäminen tai muu käsittely on asianmukaista.
Henkilötietojen suojaus varmistetaan muunmuassa erilaisin salaustekniikoin sekä varmistamalla laitetilojen turvallisuus ja asianmukainen kulunvalvonta.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14

1. Rekisterin nimi

Life Alliancen asiakasrekisteri

 

2. Rekisterinpitäjä

Earthbeat Global Oy, y-tunnus 2705965-1

Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot

Toimitusjohtaja Jaana Aimi
Martinkatu 1, 20100 Turku
puh. 044 9875624
https://www.earthbeat.fi

 

3. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Samat kuin yllä

jaanaaimi10@protonmail.com

 

Search
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page